Czas Cena:
Diagnoza procesów integracji sensorycznej 3 -5 spotkań po ok. 55 min.
W skład diagnozy wchodzą (wywiad z rodzicem, swobodna obserwacja zachowań dziecka,
obserwacja kliniczna, testy południowo- kalifornijskie, kwestionariusze SI) zalecenia dla rodziców do pracy z dzieckiem
300 zł
Terapia integracji sensorycznej 55 minut 80zł
Re-diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej Ponowne badanie po 6-8 miesiącach terapii sprawdzające i weryfikujące dotychczasową terapię i zalecenia
2-3 spotkania po ok. 50 min.
(badanie, omówienie wyników)
150 – 200zł
Konsultacja Rozmowa indywidualna z rodzicem 50zł

Terapia ręki z sensoplastyką – 70zł

Socjoterapia – 70zł

TUS w zależności od liczebności grupy – zostanie ustalona na najbliższym czasie.

Arteterapia – zostanie ustalona w najbliższym czasie.