Procedury postępowania podczas terapii i diagnozy integracji sensorycznej

w czasie pandemii COVID-19:

 • Telefoniczne umówienie wizyty 
  1. Udzielenie niezbędnych informacji dotyczących zasad bezpiecznego korzystania z usług gabinetu terapii SI.
  2. Przeprowadzenie wywiadu o stanie zdrowia dziecka i osób pozostających w jego najbliższym otoczeniu.
  3. Ustalenie terminu wizyty.
  4. W sytuacji zaistnienia podejrzenia o możliwym zakażeniu dziecka, opiekuna czy osób z najbliższego otoczenia, wizyta nie może zostać zrealizowana (dodatni wywiad epidemiologiczny).
  5. Dziecko umawiane jest na konkretną godzinę i rodzic zobowiązywany do punktualności.
  6. Odległość osób dorosłych przebywających w jednym pomieszczeniu to minimum 2 m.
  7. W przypadku wykonywania diagnozy przeprowadzamy wywiad z rodzicem badanego dziecka w określonej odległości lub przekazując drogą elektroniczną do wypełnienia formularz wywiadu oraz formularze sensomotoryczne.
 • Wizyta dziecka.
  1. Rodzic przynosi dziecku strój do przebrania się przed zajęciami.
  2. Terapeuta przyjmuje dziecko ubrany w środki ochrony indywidualnej – maseczka lub przyłbica.
  3. Przed wejściem do gabinetu należy umyć ręce i przeprowadzić dezynfekcję rąk.
  4. Następnie należy zmierzyć temperaturę dziecka i opiekuna. Dziecku może towarzyszyć tylko 1 opiekun. Opiekun cały czas używa w maseczki.
  5. Przed zajęciami rodzic/opiekun aktualizuje i podpisuje wywiad w kierunku COVID-19.
  6. Po zakończeniu terapii opiekun i dziecko myje i dezynfekuje ręce.
  7. Terapeuta po każdej wizycie dziecka dokonuje wymiany lub dezynfekcji użytych środków ochrony indywidualnej, myje i dezynfekuje ręce.
  8. Po każdej wizycie dziecka, terapeuta dezynfekuje sprzęt SI oraz wietrzy salę.
  9. 2 x dziennie dezynfekuje poczekalnie, klamki, blaty oraz salę terapeutyczną.