• Gabinet Terapii Integracji Sensorycznej JEŻYK ma swoją siedzibę w Nysie przy ul. Tadeusza Kościuszki  10 (I piętro);
 • Zapisy na diagnozę i terapię integracji sensorycznej przyjmowane są telefonicznie – 609715845
 • Przed podjęciem działań terapeutycznych konieczne jest zdiagnozowanie dziecka pod względem zaburzeń terapii integracji sensorycznej
 • Czas trwania terapii i intensywność spotkań zależy indywidualnie od stopnia zaburzeń sensorycznych każdego dziecka
 • W terapii integracji sensorycznej bardzo ważna jest współpraca rodziców/ opiekunów prawnych z terapeutą (poprzez wykonywanie zaleceń domowych)  niezbędnych podczas terapii dziecka
 • Zajęcia terapeutyczne trwają 55 minut, 1-2 razy w tygodniu.
 • Na początku terapii rodzic/ opiekun prawny może obserwować zajęcia terapeutyczne, lecz nie bierze w nich udziału.
 • Podczas zajęć ważny jest strój sportowy dziecka, niekrępujący ruchów.
 • Podczas terapii w gabinecie dziecko uczestniczy bez obuwia w skarpetkach (najlepiej antypoślizgowych).
 • W przypadku gdy dziecko nie może uczestniczyć na zajęciach z ważnych powodów, należy skontaktować się telefonicznie i uprzedzić terapeutę o zmianie terminu.
 • Konsultacje nie są formą terapii i diagnozy zaburzeń SI.
 • Każde zajęcia terapeutyczne ustala się na określony dzień i określoną godzinę.